Avbokning

Vid förhinder bör du avboka din tid 24 timmar före besöket. Vid avbokning samma dag och uteblivet besök debiteras du arvodet för den behandling du bokat. Det är viktigt att meddela i god om du behöver avboka eller ändra din tid. Vi vill be dig respektera detta eftersom det då finns möjlighet för någon annan kund som önskar behandling att komma. Tänk också på att om du uteblir eller avbokar sent innebär det extra lönekostnader samt lönebortfall för företaget så jag vill be dig att respektera vår tid och inkomst.

Information rörande Covid-19

Vi har nolltolerans med förkylningssymptom både från personal och klienter. Boka av så fort du känner att något är på gång i kroppen. Så är det bättre att vi hittar en ny tid till dig. Känner du dig osäker, ringer du och pratar med oss.

Patientsäkerhet

Vi lyder under en lag som heter Patientsäkerhetslagen. Denna lag benämndes tidigare med det mindre smickrande namnet ”kvacksalverilagen”.
Skillnaden på innehåll är dock inte så stor.
Det som framgår är att komplementära terapeuter måste iaktta vissa restriktioner när det gäller behandlingar av klienter.

Därför behandlar vi tex inte sjukdomstillstånd som cancer, diabetes, blodsjukdomar (som HIV, Hepatit mfl), epilepsi osv.
Vi får varken behandla eller ge råd till barn under åtta år.
Däremot får vi erbjuda spamassage till barn under 8 år samt ge behandling till gravida.
Läs gärna mer under länken för att informera dig om vad lagen innebär.
Detta gäller för alla som arbetar i komplementärmedicin, vilket kan vara bra att känna till. Undantag gäller för de som har legitimation i sitt yrke.

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Patientsakerhetslag-2010659_sfs-2010-659/

Presentkort

*Presentkort gäller ett år från utskriftsdatum. Boka gärna tid minst 1 månad i förväg, särskilt om du är låst vid vissa tidpunkter på dagen, tex sena eftermiddagar eller kvällar.

* 5kort gäller ett år från utskriftsdatum. Flera personer kan dela på ett 5kort. Kan ej kombineras med övriga erbjudanden.

Information om GDPR

Vi vill informera dig om hur vi behandlar dina personuppgifter. Hälsokraft Sölvesborg med arbetsnamn för behandlingar; Livshjulet Naturlig Hälsa åtar sig att skydda och respektera din integritet vid utförande av våra tjänster. Vid all kontakt med dig och vid all behandling av dina personuppgifter som vi utför.
Sölvesborgs Hälsokost AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt gällande lagstiftning. Personuppgifter innebär all information som kan hänföras till en identifierbar fysisk person.

Säkerhet:
Vi vidtar alla lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring eller förstörelse. Det innebär dock alltid en risk att lämna ut personuppgifter på digitala kanaler då det inte helt går att skydda tekniska system från intrång.
Personuppgifter som hämtas om dig eller som du lämnar till oss. Vi kan komma att samla in följande uppgifter om dig för att vi skall kunna leverera den bästa servicen till dig.

* Namn * E-post * Postadress * Telefon nr * Personnummer
Korrespondensen mellan dig och oss kan komma att sparas för att vi ska kunna utföra våra tjänster på bästa sätt.

• För att kunna kommunicera med dig.
• För att upprätta och underhålla din journal hos oss.
• För att underhålla dina beställningar.
• För att administrera din betalning av tjänsterna.
• För att administrera dina ärenden hos oss.
• För att leva upp till krav enlige lag, förordning eller myndighetsföreskrift.
• För att kunna genomföra marknadsundersökningar.
• För att kunna komma i kontakt med dig och skicka information och erbjudande till dig.

Utlämning av uppgifter:
Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till tjänsteleverantörer, såsom betalningsförmedlare för att kunna kräva in obetalade fakturor. Vi kan också komma att lämna ut dina personuppgifter till myndigheter, såsom Skatteverket eller polis, domstol och andra brottsbekämpande myndigheter, om vi är skyldiga att göra detta enligt lag eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.

Överföring till tredje land:
Dina personuppgifter kommer INTE att överföras till länder utanför EU/EES (inte utanför Sverige heller).

Ändringar i personuppgiftspolicyn:
Skulle vi behöva ändra i behandlingen av dina personuppgifter så kommer vi att avisera det här på hemsidan.

Radering av uppgifter:
Dina personuppgifter kommer inte att bevaras under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen och vi kommer i övrigt att radera personuppgifter på sätt som följer av tillämplig lagstiftning.

Rätt att begära information:
Du äger rätt att begära information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig och dessutom få eventuellt ofullständiga, felaktiga, inaktuella eller oväsentliga uppgifter rättade, borttagna eller uppdaterade. Vill du veta huruvida vi behandlar personuppgifter om dig kan du skicka en skriftlig begäran till oss. (se nedan)

Kontaktuppgifter:
Om du har några frågor om vår personuppgiftspolicy eller har någon annan fråga angående vår behandling av dina personuppgifter får du gärna kontakta oss info@livshjulet.se